Program LAZIS UNISIA
Peduli Marbot Masjid LAZIS UNISIA

Sisa Waktu
6 bulan dari sekarang

Terkumpul dari Target Donasi Rp. 300.000.000
Rp. 0

Program Peduli Marbot Masjid merupakan program pendistribusian zakat asnaf fisabilillah bagi marbot masjid yaitu seseorang yang bertanggungjawab mengurus keperluan masjid terutama berhubungan dengan kebersihan lingkungan masjid. Marbot masjid termasuk dalam golongan fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Pengertian berjuang di jalan Allah ini tidak terbatas pada berjuang secara fisik (perang), namun memelihara dan menjaga tempat ibadah (masjid/mushola) juga termasuk dalam berjuang di jalan Allah. Maka dari itu LAZIS UNISIA ingin memberikan apresiasi kepada marbot masjid dan membantu meningkatkan kesejahteraan marbot masjid dengan memberikan insentif marbot masjid.

Program Peduli Marbot Masjid terdiri dari pembekalan marbot masjid dan pemberian insentif untuk marbot masjid atas jasanya sebagai fisabilillah yang merawat dan menjaga masjid. Masing-masing marbot masjid mendapatkan insentif sebesar Rp 400.000,- dan seperangkat alat kebersihkan masjid. Dalam menjalankan program ini LAZIS UNISIA bekerjasama degan Kantor Kepala Urusan Agama (KUA) di wilayah pelaksanaan program. Dalam setiap pelaksanaan program ada sebanyak 75 marbot dari 75 masjid/mushola yang mendapatkan bantuan.

-Donasi Serupa